Blog
Moet ik wachten op het warmteplan van mijn gemeente?

Beeld: Tommelein

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente in uiterlijk 2021 een transitievisie warmte moet hebben opgesteld. Daarin is per wijk vastgelegd hoe en wanneer de wijk wordt verduurzaamd. Dit biedt een kader voor woning/gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente om investeringsbeslissingen te nemen. Hierdoor gaan woningeigenaren twijfelen. Moeten ze hun particuliere woning nu al aardgasvrij maken of wachten ze op het gemeentelijk plan? We geven hieronder antwoord.

Wat kan er in zo’n warmteplan komen te staan?

In hoofdzaak staat er in dat plan of een wijk wordt aangesloten op een warmtenet of niet. Dit kan een bestaand warmtenet zijn. Op dit moment zijn er al tientallen warmtenetten in Nederland, waar zo’n 500.000 woningen op zijn aangesloten. Deze zijn te vinden in de 4 grote steden, maar ook bijvoorbeeld in Purmerend, waar 75% van alle huizen/gebouwen zijn aangesloten. De warmte is afkomstig van een elektriciteits- of afvalverbrandingscentrale (dit betreft meestal niet duurzame restwarmte) of uit een duurzame bron (biomassa, aardwarmte, zeewater, etc.). Het kan ook om een nieuw warmtenet gaan. Dit is in een bestaande wijk een zeer kostbare operatie die waarschijnlijk alleen bij flatgebouwen met blokverwarming of in enkele binnensteden zal plaatsvinden, omdat daar andere opties niet mogelijk of wenselijk zijn. Als een wijk niet wordt aangesloten op een warmtenet, dan moeten alle huizen in principe ‘all electric’ worden.

Heeft het dan zin om je huis te verduurzamen voordat het warmteplan er is?

Ja, want:

  • je woont niet in een flatgebouw met blokverwarming of in de buurt van een bestaand warmtenet;
  • isoleren en lage temperatuur verwarming aanleggen is in alle gevallen nuttig;
  • als er al een warmtenet komt, dan duurt dat nog zeker 10 jaar;
  • je bent niet verplicht om aan te sluiten op een toekomstig warmtenet;
  • je kunt nu bijvoorbeeld een warmtepomp of infraroodpanelen installeren en aan het eind van de levensduur alsnog besluiten om op het warmtenet aan te sluiten;
  • omdat de gasprijs (en de daaraan gekoppelde warmteprijs) harder gaat stijgen dan de elektriciteitsprijs, zijn/worden de maandelijkse kosten van een all electric oplossing sowieso lager dan bij gas of warmtenet;
  • er is nu subsidie op de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers, over 2 of 3 jaar wellicht niet meer.

De kans dat er in jouw wijk een warmtenet komt is dus niet groot en als dit wel zo mocht zijn dan kun je de aansluiting daarop altijd uitstellen (tot het einde van de levensduur van je warmtepomp) of helemaal afstellen. Dus woon je niet in een binnenstad of wijk dichtbij een bestaand warmtenet, aarzel dan niet om je huis te verduurzamen of aardgasvrij te maken.


Gijs van Wijk

Hoofd techniek, ThuisBaas

ThuisBaas-hoofd-techniek-gijs