Subsidie Amsterdam Aardgasvrij, straks ook voor huurders

Tijdens de gemeenteraad afgelopen 20 december, is de motie aangenomen dat ook huurders beroep mogen doen op de subsidie ‘Amsterdam Aardgasvrij’.

Huurders die hun woning van het aardgas af willen halen zijn nu nog uitgesloten van de regeling, of aangewezen op hun verhuurder om die aan te vragen. Door huurders de mogelijkheid te geven om aanspraak te doen op de subsidie ‘Amsterdam Aardgasvrij’ kunnen zij nu ook het initiatief nemen om hun woning van het gas af te halen. Tot nu toe moest de huurder de verhuurder bewegen om die subsidie aan te vragen, deze aanpassing zou het laagdrempeliger maken om stappen te ondernemen.

Gemeente Amsterdam geeft hiermee uiting aan haar missie ‘aardgasvrije stad’ en wil koplopers ondersteunen die nu de overstap maken naar energieneutraal en all electric wonen.

Wij bij ThuisBaas hopen dat wethouder Choho snel uitvoering aan de motie geeft. Veel huurders staan te popelen om van de gereviseerde subsidieregeling gebruik te maken!

Lees meer over de motie op de site van de gemeenteraad Amsterdam.

Meer informatie over de subsidie Amsterdam Aardgasvrij op de site van de gemeente Amsterdam.

Wij hebben een speciale aardgasvrije oplossing ontworpen voor het Amsterdamse appartement. Kijk op: www.thuisbaas.nl/aardgasvrij