Rijk geeft tijdelijk dertig procent isolatiesubsidie terug (SEEH)

Dankzij het Urgenda-vonnis maakt het Rijk ruimere subsidies vrij voor de verduurzaming van eigen woningen. Het kabinet wil dat verduurzaming van bestaande woningen doorgaat, ook in coronatijden.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft half mei de subsidieregels voor isolatie verruimd en de subsidiepot verhoogd: de zogenaamde SEEH- regeling (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis).

Wie dit jaar zijn eigen woning of appartement wil verbeteren kan tijdelijk dertig procent van de investering terugvragen. Huiseigenaren kunnen het SEEH-geld nog dit jaar aanvragen, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) mogen twee jaar langer gebruikmaken van de maatregel. Meer informatie vindt u in het persbericht van Binnenlandse Zaken.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/kabinet-investeert-in-doorbouwen

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh