Blog
Rendement en geluid warmtepompen onderzocht.
Op hoeveel stroomgebruik kunt u rekenen en hoeveel geluid maakt een warmtepomp? 

Wie kiest voor een warmtepomp wil vooraf graag weten hoeveel stroom het gebruik zal kosten. Maar dat is nog niet eenvoudig. Fabrikanten geven wel de zogenaamde Coëfficiënt Of Performance (COP), maar helaas blijkt deze rendementsfactor in de praktijk vaak niet haalbaar. ThuisBaas heeft een model ontwikkeld, die aan de hand van een door ons berekende Seasonal Performance Factor (SPF), voor elk huis kan berekenen hoeveel stroom de warmtepomp in de in de praktijk zal gebruiken.

Het stroomgebruik van de warmtepomp is in de eerste plaats afhankelijk van hoeveel warmte er nodig is om de woning op een bepaalde temperatuur te verwarmen. De aanwezigheid en staat van de isolatie in de woning (kruipruimte, spouw, glas en dak) speelt hierin een belangrijke rol. Maar daarnaast ook de wijze waarop de pomp is geïnstalleerd, hoe het afgiftesysteem is gedimensioneerd en hoe het totale systeem is ingeregeld. Antwoord op concrete vragen als hoe hoog is uw warmtevraag (welke temperatuur vindt u aangenaam) in welke ruimtes, hoe vaak en hoe lang wordt er gedoucht, hoe lang zijn de leidingen en zijn deze geïsoleerd is van belang om het stroomverbruik van een warmtepomp te kunnen bepalen. In het model van Thuisbaas zijn al deze variabelen opgenomen.

energieneutraal-huis-edam

Berekening gebaseerd op uw thuis
Zo gaat ThuisBaas bij de berekening uit van de bestaande situatie bij u thuis en kan ze op basis daarvan komen tot een behoorlijk accurate voorspelling. Daarbij spelen ook weersomstandigheden een rol: in een strenge winter verbruik je simpelweg meer stroom. Daarom wordt het bestaande verbruik uit het verleden gecorrigeerd naar zogeheten graaddagen, zodat we de jaren met elkaar kunnen vergelijken. Dit levert een correct referentieverbruik op. Ook dat is van belang voor het antwoord op de vraag hoeveel warmte het huishouden in dat specifieke huis nodig heeft. Richting de nieuwe situatie voorspelt ThuisBaas vervolgens het te verwachten verbruik voor drie jaar gemiddeld en houden we nog een veiligheidsmarge aan. Zo weet u waar u aan toe bent, en hoeveel zonnepanelen u daadwerkelijk nodig hebt voor een energieneutraal huis.

 

Stilste lucht-water-warmtepomp
ThuisBaas doet veel onderzoek naar het geluidsniveau van een lucht-water-warmtepomp met natuurlijk als doel om deze zo laag mogelijk te krijgen. Positionering van de buitenunit, dimensionering en inregeling van het afgiftesysteem, de kwaliteit en de sterkte van de circulatiepomp: allemaal elementen, die mits goed bepaald en uitgevoerd, een positief effect kunnen hebben. Vanzelfsprekend speelt ook de warmtepomp zelf hierin een rol. In een vergelijkend onderzoek hebben we een groot aantal lucht-water-warmtepompen met de specificaties van de fabrikanten naast elkaar gezet. Die zijn lastig te vergelijken omdat de uitgangspunten nogal verschillen. Door deze naar elkaar te ‘vertalen’, verkregen wij meer zicht op de geluidsprestaties en kwam onder meer naar voren dat Mitsubishi Electric, waarmee wij veel werken, behoort tot de stillere warmtepompen. En goed nieuws voor wie gevoelig is voor geluid: Mitsubishi heeft recent een nog stiller exemplaar op de markt gebracht.

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?
Om een idee te geven van het geluid van een standaard warmtepomp, heeft ThuisBaas een filmpje gemaakt van een werkende warmtepomp.

Wigger Verschoor
Operationeel directeur, ThuisBaas

ThuisBaas-bedrijfsvoering-wigger