Onze missie

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd zichtbaar. Er zijn bosbranden door extreme droogte, overstromingen, mislukte oogsten en mensen die als gevolg hun huis moeten ontvluchten. Wij willen verdere gevolgen en opwarming van de aarde voorkomen. Dit kan alleen als we zo snel mogelijk de overstap maken van het gebruik van fossiele brandstoffen naar 100% duurzame energie.

Samen met bewoners kunnen we hieraan bijdragen door huizen energieneutraal te maken. In een energieneutraal huis gaat het gas eruit en wordt zonne-energie van eigen dak of perceel gebruikt.

Dat is belangrijk, want 23% van de CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van woningen. Er zijn ruim 7,3 miljoen bestaande huizen in ons land en van dat enorme aantal zijn er nog maar weinig energieneutraal.

Veel bewoners benaderen ons en willen aan de slag. Het enthousiasme is er, net als de techniek. Veel duurzame technieken hebben een lange ontwikkeling doorgemaakt en zijn volwassen, maar worden nog niet op grote schaal bij elkaar gebracht in één huis. Wij doen dit wel al ruim 5 jaar en we zijn er nu klaar voor om samen met veel meer bewoners aan de slag te gaan.

Alle huizen energieneutraal maken, dat is onze droom en onze missie.
Dat is waarom we ThuisBaas vanuit stichting Urgenda hebben opgericht en tot sociale onderneming hebben gemaakt. Wij streven naar ons doel, niet naar winst.

Huizen energieneutraal maken kunnen we niet alleen, dus laat het ons weten als u samen met ons aan de slag wilt!

Ik doe mee!