Extra subsidie Amsterdam Aardgasvrij!

Amsterdam Aardgasvrij is een doorslaand succes. In september 2017 werd vijf miljoen subsidie beschikbaar gesteld en dat bedrag is al bijna volledig toegekend. Nu is het subsidiebedrag opgehoogd met ruim 1,1 miljoen euro. Dit geld is grotendeels afkomstig van Eigen Haard dat het niet voor elkaar heeft gekregen 157 huizen om te bouwen tot energieneutrale huizen, en daar wel subsidie voor had ontvangen. Dit teruggestorte bedrag is nu beschikbaar voor particuliere Amsterdammers. Huiseigenaren én huurders. Maar let wel: ondanks de ophoging is de bodem van de pot toch in zicht, vraag dus snel aan als je aanspraak wil maken.
 
Ook afscheid nemen van aardgas? Neem dan contact met ons op.