ThuisBaas en corona: gaan de adviesgesprekken en uitvoeringen nog door?

In deze bijzondere tijd van afstand houden, thuiswerken, schrikken van elke hoestbui en heel veel handen wassen, lijkt nu een nieuw soort ritme te ontstaan. Men wordt uitgedaagd om op creatieve wijze toch het werk weer ‘normaal’ te laten doorgaan, zo goed en zo kwaad als het kan. ThuisBaas houdt zich aan het advies van brancheorganisatie Techniek Nederland, die richtlijnen heeft opgesteld n.a.v. het advies van het RIVM.

Zie ook:

We hopen dat iedereen gezond is en blijft. Maar iedereen die getroffen is door het coronavirus wensen we veel sterkte toe, en een spoedig en volledig herstel.

 

Gaan adviesgesprekken en uitvoeringen nog door?

De reeds geplande en nog te plannen adviesgesprekken en uitvoeringen kunnen doorgaan, mits zowel de adviseur en installateurs van ThuisBaas als de bewoners geen klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus (zoals hoesten, verkoudheid, niezen, kortademigheid en/of koorts. Zie www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 voor een actuele lijst).

En natuurlijk wanneer iedereen zich er prettig bij voelt!

 

ThuisBaas hanteert gedurende deze periode de volgende maatregelen:

Onze adviseur zal voorafgaande aan het huisbezoek de bewoners benaderen met de vraag of iedereen gezond is en het ook op prijs stelt om het bezoek door te laten gaan. Als dit niet het geval is, wordt er, indien mogelijk, een nieuwe afspraak ingepland.

Wij houden ons tijdens het gesprek aan de volgende regels (opgesteld door het RIVM):

 • Handen wassen bij binnenkomst en vertrek
 • Hoesten en niezen (van stof/hooikoorts) in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruiken papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

 

De adviseur:

 • Neemt zelf drinken mee
 • Neemt een kopje of glas mee om uit te drinken
 • Neemt een eigen handdoek en ontsmettende gel mee (om de handen te wassen)

 

We vragen u als bewoner:

 • Voorafgaande aan het bezoek van de adviseur het huis goed door te laten luchten (ongeveer 15 minuten ramen en deuren openzetten).
 • Bij aankomst de voordeur te openen en daarna weg te lopen, zodat de adviseur de woning kan betreden met 1,5 meter afstand.
 • Voor het eerste deel van het gesprek (bespreken Conceptplan) een situatie te creëren waarbij jullie samen kunnen zitten op 1,5 meter afstand (met mooi weer is buiten zitten ook een goede optie).
 • Voor het tweede deel van het gesprek (opname woning) is het handig wanneer de adviseur onbegeleid door de woning kan gaan. Dan kan de 1,5 meter afstand het beste worden gehandhaafd.

Onze uitvoerder zal voorafgaande aan de uitvoering de bewoners benaderen met de vraag of iedereen gezond is en het ook op prijs stelt om de uitvoering door te laten gaan. Als dit niet het geval is, wordt er, indien mogelijk, een nieuwe startdatum ingepland.

De installateurs houden zich tijdens de uitvoering aan de volgende regels (opgesteld door het RIVM):

 • Handen wassen bij binnenkomst en vertrek (mogelijk al bij de bus)
 • Hoesten en niezen (van stof/hooikoorts) in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruiken papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houden 1,5 meter (twee armlengtes) afstand

 

De installateurs:

 • Nemen zelf drinken mee
 • Nemen een kopje of glas mee om uit te drinken
 • Nemen een eigen handdoek en ontsmettende gel mee (om de handen te wassen)
 • Werken zoveel als mogelijk in afzonderlijke vertrekken (van elkaar en van de bewoners)

 

We vragen u als bewoner:

 • Elke dag voor de start van de werkzaamheden het huis goed door te laten luchten (ongeveer 15 minuten ramen en deuren openzetten).
 • Bij aankomst van de installateur(s) de voordeur te openen en daarna weg te lopen, zodat de installateur(s) de woning kan/kunnen betreden met 1,5 meter afstand.
 • Tijdens de werkzaamheden in een apart vertrek te verblijven. Deze kan per dag wisselen.
 • Ervoor te zorgen dat de installateurs overal goed bij kunnen, zodat ze snel kunnen beginnen en door kunnen werken.

Voor support situaties geldt hetzelfde als voor de uitvoering. Mochten een of meer bewoners (mogelijk) besmet zijn, en de nood is echt hoog en er gelijk een installateur langs moet komen, dan gelden de volgende regels:

 • Lucht de woning goed door voordat de installateur aankomt (minimaal 15 min. deuren en ramen openzetten).
 • Bespreek telefonisch dat bij aankomst de buitendeur open staat of door iemand anders vanaf buiten open wordt gedaan. Zorg dat bekend is waar in huis de installateur precies moet zijn, zodat deze hier zelf naar toe kan lopen.
 • Zorg ervoor dat de installateurs overal goed bij kunnen, zodat ze snel kunnen beginnen en door kunnen werken.
 • Alle bewoners dienen en te allen tijde in een ander vertrek dan de installateur te verblijven.
 • Communiceer via de telefoon, mocht dat nodig zijn.

 

De installateurs:

 • Dragen wegwerphandschoenen.
 • Dragen indien nodig een wegwerpoverall met capuchon, wegwerpsloffen over de schoenen en een (wegwerp) veiligheidsbril.
 • Reinigen het gebruikte gereedschap na afloop buiten bij de bus.
 • Bij minimaal 1,5 m afstand, en bij voorkeur verblijven in een ander vertrek, is het dragen van adembescherming niet noodzakelijk.