ThuisBaas ondertekent maatregelen uit het 40-puntenplan van Urgenda

Op 24 juni presenteerde Urgenda het 40 puntenplan in Den Haag. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laten zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq. Lees ze allemaal HIER.

ThuisBaas ondertekende 2 van maatregelen.

Maatregel 1: 100.000 huurhuizen energieneutraal

Op 15 februari hebben 170 woningcorporaties en Urgenda een betaalbaar en haalbaar CO2-reductieplan gepresenteerd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze maatregel levert 100.000 (bijna) energieneutrale woningen op met een zeer kleine energierekening, waarbij huurders er vanaf dag 1 op vooruit gaan en het levert een CO2-besparing op van 0,2 Mton. De woningcorporaties kunnen dat betalen met het bedrag dat ze nu betalen aan de overheid vanwege de zogenaamde verhuurderheffing. Dit was een tijdelijke belastingmaatregel, die nooit meer gestopt is en komend jaar 2 miljard bedraagt. Twee maanden huur van de mensen met de kleinste portemonnee moet dus in de schatkist gestort worden. Naast nog twee oneigenlijke belastingen samen 4 miljard, 4 maanden huur die de overheid afroomt.

Inmiddels is ThuisBaas al bij de nodige woningcorporaties actief bezig om woningen te verduurzamen.

Maatregel 15: Extra budget voor woningisolatie.

Woningisolatie is een relatief kosteneffectieve manier om CO2 te besparen in de gebouwde omgeving. Eerdere regelingen zoals de SEEH werden ook goed gebruikt en waren snel “leeg”. Heropening van een regeling als de SEEH, inclusief budget á 100 miljoen voor 2019/2020, kan leiden tot meer isolatie en 0,2 Mton extra CO2-besparing . Ook hier zou een extra wervingscampagne helpen om de beoogde versnelling ook daadwerkelijk te realiseren.

De NVDE maakte een uitgebreidere notitie hierover.

Onlangs is aangekondigd dat, mede dankzij Urgenda, er vanaf september 2019 weer subsidie beschikbaar is. Hier kunt u de voortgang volgen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh